Skip to the content

Schlumberger og Cameron skal designe en ny borerigg beregnet for helautomasjon fra overflate til brønn. Den nye boreriggen skal leveres med Camerons borepakke og et nyutviklet kontrollsystem laget i Kristiansand. Utviklerne bidrar i prosjektet de neste syv månedene med rådgiving og utviklingstjenester.

Fremover skal blant annet grunnlaget for et helt nytt riggkontrollsystem prøves ut og ekspertsystemer fra Schlumbergers brønnoperasjon skal integreres med maskinstyringen til Cameron for mest mulig optimal og effektiv boring.